25/4/17

Να βουτάω
Να βουτάω το δάχτυλο στο στόμα σου
και να τραντάζονται όλες οι θάλασσες
του κόσμου.