17/12/16

Μια ζωή έβλεπε


Μια ζωή έβλεπε τα καράβια
ν' έρχονται και να φεύγουν
κάτι να στείλει και μαζί
κάτι να φέρουν λαχταρούσε.