8/9/16

Αποσιωπητικά


Περνούσαν πολλά νεκρά ψάρια από την μνήμη μου
όσες φορές θέλησα να απλωθώ...
Χρέωσα μήνες
σκέφτηκα ονόματα
σκέπασα σάρκες
για ν’ ανασαίνω το χρώμα σου

…ναι…

Είχα πολλές
ανύπαντρες λέξεις στο στόμα
κολυμπώντας προς
τα χείλη σου…

Στα αποσιωπητικά τώρα θα κατοικήσω...
Στο ά-λογο...
Με όλα τα στερητικά άλφα…

Άλφα στερητικό...
Άλφα...

Αγάπη....
...αποσιωπητικά…

Αγάπα με...
…στερητικό...

...
...
...