24/9/16

Ξαγρυπνούσε

Ξαγρυπνούσε
ολόγιομο
το φεγγάρι στα μαλλιά σου
λες και φοβόταν
μήπως
ίσκιοι ισχνοί
ταράξουν τα όνειρά σου