18/9/16

Διείσδυσα μέσα σου

Διείσδυσα μέσα σου και ανέστησα
όλα όσα είχαν πεθάνει
όταν σε άγγιξαν οι άλλοι...