16/11/15

Πολλές φορές...Πολλές φορές δεν ξέρεις τι να φανερώσεις και τι να κρύψεις,
την περηφάνια, την κραυγή ή τη σιωπή της πέτρας.