14/11/15

Η γύμνια της ψυχής
Σκορπάμε τη ζωή μας σε τόσο ανούσια πράγματα
τη γύμνια της ψυχής μας προσπαθώντας να σκεπάσουμε.