23/10/15

Κοίταξε
Κοίταξε λίγο δίπλα σου και το συνάνθρωπό σου,
δεν ωφελεί η περιστροφή γύρω από τον άξονά σου.