14/9/15

Χάρτινα όνειρα


Χάρτινα όνειρα
τις νύχτες χτισμένα
που χάρτινα πετούν πουλιά
και λάμπει παράξενα ένα μεγάλο
χάρτινο φεγγάρι.

Όταν ξημερώνει
από πάνω μας πετούν
και μόνοι μένουμε κλεισμένοι
στα χάρτινα σπίτια μας.