9/6/15

Άχραντο Μυστήριο


Δεν θυμάμαι πόσες φορές
κοινώνησα από εκείνη την πηγή
εκείνο που θυμάμαι είναι
πως κάθε φορά
που ακόρεστα ρουφούσα
το θείο χυμό της
ένιωθα πως
κάτι παραπάνω
της χρωστούσα.