14/3/15

Ο χρόνος δεν είναι το μέτρο της αγάπης
Μπορεί να είσαι σε σχέση για 2 χρόνια 
και να μην αισθάνεσαι τίποτα.
Αλλά θα μπορούσες να είσαι σε μια σχέση
για 2 εβδομάδες και να αισθάνεσαι τα πάντα.
Ο χρόνος δεν είναι το μέτρο της αγάπης...